¨
Fotodokumentace hory Gangotri na Slovensku.

11.-14.11.2023

© Swami Gyaneshwarpuri 2023.ZPĚT